Del 14/12/2017
Lloc: SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT