Inici-> Anuncis
Anuncis

13/12/2016

El Ple de l'Ajuntament del 24 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la memòria valorada de les obres de "Millora de Camins Municipals, camí del Castell i camí de Permanyer"

.................................................................................................................................
7/11/2016

El Ple de l'Ajuntament del dia 29 de setembre de 2016, va aprovar inicialment el plec de clausules adminisitratives particulars que ha de regir la concessió administrativa del bar del Centre de Castellfollit del Boix

.................................................................................................................................
23/9/2016

ANUNCI COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015

.................................................................................................................................
23/9/2016

 Anunci de l'ampliació de l'explotació ramadera del MAS NOU

.................................................................................................................................
27/7/2016

Acta de qualificació del procés selectiu d'un/a tècnic/a en educació infantil de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, en règim de contracte laboral temporal i constitució d'una borsa de treball bop (20/05/2016)

.................................................................................................................................
22/7/2016

CONVOCATORIA PLE DEL 27 DE JULIOL DE 2016

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
30/5/2016

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS PER LA SELECCIÓ DE DUES PLACES DE PEÓ

.................................................................................................................................
20/5/2016

El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016, va aprovar inicialment el pressupost per a
l'exercici del 2016 les corresponents bases d'execució i la plantilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions
en el per&iacut...

.................................................................................................................................
20/5/2016

El Ple de l'Ajuntament en sessió de data 28 d'abril de 2016, va aprovar la convocatòria i les bases reguladores que han
de regir el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a en educació infantil,

.................................................................................................................................
 Busques alguna cosa?