Inici ->

Impostos
Impostos

Calendari fiscal per l'any 2010

 Del 01/04/2010 al 03/06/2010

 -  Impost de béns immobles de característiques especials.

 -  Impost sobre béns immobles urbans.

 -  Taxa per recollida d'escombreries.

 Del 03/09/2010 al 04/11/2010

 -  Impost sobre bens immobles rústics.

 -  Impost sobre activitats econòmiques.