Inici-> Anuncis

.................................................................................................................................
5/5/2015

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 16 d'abril de 2015, ha aprovat la contractació de l'obra de Rehabilitació de la sala vella, primera fase, mitjançant el procediment obert.

.................................................................................................................................
16/3/2015

 El Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014, va aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici de 2015 les corresponent bases d'execució i la platilla de personal. En no haver-se presentat reclamacions en el període d'...

.................................................................................................................................
11/3/2015

El Ple de l'Ajuntament del dia 26 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de la Sala Vella" 

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
20/11/2014

Modificació Ordenances Fiscal

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
8/4/2014

El Ple de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2014, ha acordat aprovar inicialment el Pla d'Actuació Municipal de Castellfollit del Boix.

.................................................................................................................................
 Busques alguna cosa?